Codzienność, z której nie zdajesz sobie sprawy - o przestrzeganiu prawa - Prawo i prawnicy

kancelaria prawna Chorzów

Specjalistyczna pomoc prawna

ZawiÅ‚oÅ›ci prawne i skomplikowane przepisy powodujÄ…, że nawet w niezbyt trudnych sprawach sÄ…dowych konieczna jest pomoc ze strony prawnika. IstniejÄ… wobec tego specjalne punkty pomocy prawnej, które mogÄ… pomóc w rozwiÄ

Dodane: 18-07-2016 12:20
Codzienność, z której nie zdajesz sobie sprawy - o przestrzeganiu prawa - Prawo i prawnicy kancelaria prawna Chorzów
…zaniu konfliktów. Bardzo czÄ™sto dziÄ™ki pomocy pracujÄ…cych tam osób zainteresowany może dowiedzieć siÄ™, w jaki sposób powinien siÄ™ zachować w okreÅ›lonej sytuacji. W ciÄ…gu roku istniejÄ… nawet specjalne akcje, umożliwiajÄ…ce uzyskanie porady prawnej zupeÅ‚nie za darmo. Jest to okazja dla mniej zamożnych osób, które nie mogÄ… sobie pozwolić na skorzystanie z usÅ‚ug prawnika za standardowÄ… stawkÄ™.


Jaki jest status doradców prawnych?

Status doradcy prawnego nie jest uregulowany prawnie, zaś podstawą prawną świadczenia usług jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej1. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych zawodów doradcy prawni nie muszą (choć mogą) posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Doradców prawnych nie obowiązują wiążące zasady etyki. Doradcy prawni nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. W niżej wymienionym wyroku Trybunału Konstytucyjnego wyrażono pogląd o wymogu posiadania wyższego wykształcenia prawniczego przez osoby zawodowo świadczące obsługę prawną. Doradcy prawni nie mają obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej, nie mogą też odmówić zeznań co do faktów o których powzięli wiadomość w trakcie świadczenia usług.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Doradca_prawny


Co znaczy tytuł mecenasa?

Mecenas ? we współczesnej polszczyźnie określenie stosowane jako zwrot grzecznościowy w pismach i w przypadku bezpośredniego zwracania się do adwokata i radcy prawnego. Jest to termin zwyczajowy, nie mający umocowania w przepisach prawa. Tytuł ten stosowany jest tylko w Polsce.

Termin ?mecenas? na określenie adwokata możewedług kogo? pochodzić od przydomka (trzeciego członu nazwiska) Gaiusa Cilniusa Maecenasa, przyjaciela Oktawiana Augusta, który do historii przeszedł jako opiekun (mecenas) artystów swojej epoki. Podnosi się, że podobnie jak Gajusz Cilniusz Mecenas nad artystami, współcześni prawnicy sprawują swoistą ?opiekę prawną? nad ludźmi, którzy potrzebują fachowej pomocy w swoich stosunkach prawnych. Pomimo że pomoc, jakiej współcześni prawnicy udzielają swoim klientom, z reguły jest odpłatna, w przeciwieństwie do działalności pierwowzoru, to doniosłość tej dziedziny życia, zwłaszcza w sprawach karnych, ale również cywilnych i podatkowych, gdzie w grę wchodzą istotne interesy majątkowe, rodzinne, spowodowała stosowanie określenia ?mecenas? w znaczeniu ?opiekun?.

Historycy prawa podnoszą, że trudno powiązać przyjaciela Oktawiana z grzecznościowym terminem ?mecenas? używanym w odniesieniu do adwokata. Kazimierz Orzechowski przypomniał, że w XVI stuleciu ówczesnych adwokatów nazywano procuratores mercenarii, czyli ?płatni zastępcy procesowi? i w ten sposób odróżniano ich od ?niezawodowych? zastępców procesowych określanych procuratores. To od zwrotu procuratores mercenarii miał powstać termin ?mecenas?, poprzez stopniową eliminację pierwszego członu i głoski ?r? w drugim wyrazie. Występował on już w XVIII stuleciu, a upowszechnił się w wieku XIX.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mecenas_(prawnik)